श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र || Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra, Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra Ke Fayde, Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra Ke Labh, Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra Benefits, Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra Pdf, Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra in Sanskrit, Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra Lyrics. 

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र || Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम् में भगवान श्री राम जी के 108 नामों का वर्णन हैं ! श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली का नियमित रूप से पाठ करने से जातक के यंहा लक्ष्मी जी का स्थिर वास होता हैं ! साधक की समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं !! जय श्री सीताराम !! जय श्री हनुमान !! जय श्री दुर्गा माँ !! यदि आप अपनी कुंडली दिखा कर परामर्श लेना चाहते हो तो या किसी समस्या से निजात पाना चाहते हो तो कॉल करके या नीचे दिए लाइव चैट ( Live Chat ) से चैट करे साथ ही साथ यदि आप जन्मकुंडली, वर्षफल, या लाल किताब कुंडली भी बनवाने हेतु भी सम्पर्क करें : 7821878500 Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra By Acharya Pandit Lalit Trivedi

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र || Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotra

रामो राजीवपत्राक्षो राकाचन्द्रनिभाननः ।

रात्रिञ्चरार्दितक्षोणी परितापविनाशनः ॥ १॥

राजीवनाभो राजेन्द्रो राजीवासनसंस्तुतः ।

राजराजादिदिक्पालमौलि माणिक्यदीपितः ॥ २॥

राघवान्वयपाथोधिचन्द्रो राकेन्दुसद्यशाः ।

रामचन्द्रो राघवेन्द्रो राजीवरुचिराननः ॥ ३॥

राजानुजामन्दिरोरा राजीवविलसत्पदः ।

राजीवहस्तो राजीवप्रियवंशकृतोदयः ॥ ४॥

रात्रिनव्याम्बुभृन्मूर्ती राजांशुरुचिरस्मितः ।

राजीवहारो राजीवधारी राजीवजाप्रियः ॥ ५॥

राघवोत्सङ्गविद्योतो राकेन्द्वयुतभास्वरः ।

राजलेखानखाङ्कूरो राजीवप्रियभूषणः ॥ ६॥

राजराजन्मणीभूषो राराजद्भ्रमरालकः ।

राजलेखाभसीमन्तो राजन्मृगमदाङ्कनः ॥ ७॥

राजहीरलसच्छ्रोत्रो राजीवकरगामृतः ।

रत्नकाञ्चीधरो रम्यो रत्नकाञ्चनकङ्कणः ॥ ८॥

रणत्काञ्चनमञ्जीरो रञ्जिताखिलभूतलः ।

राराजत्कुन्दरदनो रम्यकण्ठो रतव्रजः ॥ ९॥

रञ्जिताद्भुतगाधेयो रात्रिञ्चरसतीहरः ।

रात्रिञ्चरभयत्त्रातगाधेय सवनोत्तमः ॥ १०॥

राराजच्चरणाम्भोजरजःपूतमुनिप्रियः ।

राजराजसुहृच्चापभेदनो राजपूजितः ॥ ११॥

रमारामाकराम्भोज मालोन्मीलितकण्ठमः ।

रमाकराब्जमारन्दबिन्दुमुक्ताफलावृतः ॥ १२॥

रत्नकङ्कणनिध्वानमिषल्लक्ष्मीस्तुतिश्रुतिः ।

रमावामदृगन्तालि व्याप्तदुर्लक्ष्यविग्रहः ॥ १३॥

रामतेजस्समाहर्ता रामसोपानभञ्जनः ।

राघवाज्ञाकृतारण्यवासो रामानुजार्चितः ॥ १४॥

रक्तकञ्जातचरणो रम्यवल्कलवेष्टितः ।

रात्र्यम्बुदजटाभारो रम्याङ्गश्रीविभूषणः ॥ १५॥

हमारे Youtube चैनल को अभी SUBSCRIBES करें ||

मांगलिक दोष निवारण || Mangal Dosha Nivaran

दी गई YouTube Video पर क्लिक करके मांगलिक दोष के उपाय || Manglik Dosh Ke Upay बहुत आसन तरीके से सुन ओर देख सकोगें !

रणच्चापगुणोरक्तमुनित्राणपरायणः ।

रात्रिञ्चरगणप्राणहर्ता रम्यफलादनः ॥ १६॥

रात्रिञ्चरेन्द्रभगिनीकर्णनासोष्टभेदनः ।

रातमायामृगप्राणो रावणाहृतसत्प्रियः ॥ १७॥

राजीवबन्धुपुत्राप्तो राजदेवसुतार्धनः ।

रक्तश्रीहनुमद्वाहो रत्नाकरनिबन्धनः ॥ १८॥

रुद्धरात्रिञ्चरावासो रावणादिविमर्दनः ।

रामासमालिङ्गिताङ्को रावणानुजपूजितः ॥ १९॥

रत्नसिंहासनासीनो राज्यपट्टाभिषेचनः ।

राजनक्षत्रवलयवृत राकेन्दुसुन्दरः ॥ २०॥

राकेन्दुमण्डलच्चत्रो राजांशूत्करचामरः ।

राजर्षिगणसंवीतो रञ्जितप्लवगाधिपः ॥ २१॥

रमादृङ्मालिकानीला नीराजितपदाम्बुजः ।

रामतत्त्वप्रवचनो राजराजसखोदयः ॥ २२॥

राजबिम्बाननागाननर्तनामोदितान्तरः ।

राज्यलक्ष्मीपरीरम्भसम्भृताद्भुतकण्टकः ॥ २३॥

रामायणकथामालानायको राष्ट्रशोभनः ।

राजमालामौलिमालामकरन्दप्लुताङ्घ्रिकः ॥ २४॥

राजताद्रिमहाधीरो राद्धदेवगुरुद्विजः ।

राद्धभक्ताशयारामो रमिताखिलदैवतः ॥ २५॥

रागी रागविहीनात्मभक्तप्राप्यो रसात्मकः ।

रसप्रदो रसास्वादो रसाधीशो रसातिगः ॥ २६॥

रसनापावनाभिख्यो रामनामामृतोदधिः ।

राजराजीवमित्राक्षो राजीवभवकारणम् ॥ २७॥

रमारामाशयानन्द दुग्धसागरचन्द्रमाः ।

रामभद्रो राजमानो राजीवप्रियबिम्बगः ॥ २८॥

रमारामाभुजलता कण्ठालिङ्गनमङ्गलः ।

रामसूरिहृदम्भोधिवृत्तिवीचीविहारवान् ॥ २९॥

<<< पिछला पेज पढ़ें                                                                                                                      अगला पेज पढ़ें >>>


नोट : ज्योतिष सम्बन्धित व् वास्तु सम्बन्धित समस्या से परेशान हो तो ज्योतिष आचार्य पंडित ललित त्रिवेदी पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण कीजिये ! +91- 7821878500 ( Paid Services )

Related Post :

रामनवमी के उपाय || Ram Navami Ke Upay

राशि अनुसार रामनवमी के उपाय || Rashi Anusar Ram Navami Ke Upay

श्री राम मंत्र || Shri Ram Mantra

श्री राम पूजा विधि || Shri Ram Puja Vidhi

श्री राम स्तुति || Shri Ram Stuti

श्री रामचन्द्र स्तुति || Shri Ramchandra Stuti

ब्रह्मदेव कृत श्रीराम स्तुति || Brahma Deva Kruta Sri Rama Stuti

हनुमान कृत श्रीराम स्तुति || Hanuman Kruta Sri Ram Stuti

श्री राम रक्षा स्तोत्र || Shri Ram Raksha Stotra

श्री राम स्तोत्रम || Sri Rama Stotram

श्री सीताराम स्तोत्रम् || Sri Sitarama Stotram

श्री राम अवतार स्तोत्रम || Sri Ram Avtar Stotram

अहिल्या कृत श्रीराम स्तोत्र || Ahalyakruta Srirama Stotram

इंद्रकृत श्रीराम स्तोत्र || Indra Kruta Sri Rama Stotram

जटायुकृत श्री राम स्तोत्र || Jatayu Kruta Sri Rama Stotram

श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् || Sri Rama Bhujangaprayata Stotram

श्री राम अष्टकम || Sri Ram Ashtakam

श्री रामचंद्र अष्टकम || Sri Ramachandra Ashtakam

श्री रामाष्टकम् || Ramashtakam

श्री रामाष्टकम् || Sri Ramashtakam

श्री राम मंगलाष्टक || Sri Rama Mangalashtakam

श्रीसीतारामाष्टकम् || Sri Sita Rama Ashtakam

श्रीराम प्रेमाष्ट्कम || Sri Rama Premashtakam

श्री नामरामायणम् || Sri Nama Ramayanam

श्री रामनाम महिमा || Shri Ramanama Mahima

श्री रामस्तवराज || Sri Ramastavarajah

श्री राम पञ्चकम् || Shri Rama Panchakam

श्रीराम पञ्चरत्नम् || Sri Rama Pancharatnam

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

श्री राम अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Ram Ashtottara Shatanamavali

राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Ram Ashtottara Shatanama Stotra

राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Sri Ram Ashtottara Shatanama Stotram

श्री राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram

भगवान राम के 108 नाम || Bhagwan Ram Ke 108 Naam

श्री राम चालीसा || Shri Ram Chalisa

श्री राम की आरती || Shri Ram Ki Aarti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *